Фирма ВКУСНА ХРАНА ЕООД е създадена през 2014г. Новоучреденото дружество е наследник на ЕТ Цветима която има дълголетни традиции в производството на закуски и сандвичи. Основната дейност с която се занимава фирмата като част от леката промишленост е производство и реализация на пазара на тестени изделия, закуски и сандвичи. 3а периода до днес успяхме да се наложим на пазара, като успешно устояваме на конкуренцията в този бранш. Успехите ни се дължат на спазването на съвременните изисквания наложени ни от Европейския пазар, добрата производствена база,съответстваща на структурните изисквания на Регламент (ЕО) 852/2004, квалифицирания персонал както и поддържанито на максимално ниски цени, съобразени с икономическата криза в която се намира страната ни и намалената покупателна възможност на населението.

Фирмата разполага с всички разрешителни документи, има разработена добра производствена практика и НАССР система. Успешно работи в училищните заведения, където осигурява закуски и сандвичи, съобразени с изискванията за здравословно хранене в съответствие с Наредба номер: 37/21.07.2009г.

Фирмата разполага със собствен транспорт, като за заявки на едро доставката доклиента е безплатна.

Производствената база на фирмата се намира в с.Яна кв. Кремиковци ул. В.Левски 32.
Контакти :
0887785715 -Управител В.Иванов
За заявки:
0887927721 - Ц.Иванова - заявки се приемат цял ден до 19:00
02 9942131 - Цех закуски - заявки се приемат след 17:00ч.

Галерия

За ВКУСНА ХРАНА

Фирма ВКУСНА ХРАНА е създадена през 2014г. Основната дейност с която се занимаваме е производство и дистрибуция на тестени изделия, закуски и сандвичи.